Oznam k prevádzke MŠ od 3.5.2021

Vážení rodičia, od 3.5.2021 bude prevádzka materskej školy v riadnom režime pre všetky deti. Rodič je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ v pondelok 3.5.2021 : odovzdať vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti. vstupovať do areálu a budovy MŠ len s prekrytím horných dýchacích Read more

Oznam k prevádzke MŠ od 19.4.2021

Vážení rodičia, od 19.4.2021 bude prevádzka materskej školy v riadnom režime pre všetky deti. Rodič je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ v pondelok 19.4.2021 : odovzdať vyplnené Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov, preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID19 nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením Read more

Prevádzka MŠ od 8.2.2021

Vážení rodičia, v zmysle prijatého uznesenia vlády SR, rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia MŠVVaŠ a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s dôrazom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej Read more

Oznam z 5.2.2021

Vážení rodičia, na základe dokumentu ministra školstva Návrat do škôl 2021 bude MŠ Dlhé Stráže od 08.02.2021 v prevádzke za nasledovných podmienok: Výchovno-vzdelávacieho procesu sa od 08. 02. 2021 môžu zúčastniť len tie deti, ktorých aspoň jeden zákonný zástupca ku dňu nástupu disponuje negatívnym Read more

OZNAM

Vážení rodičia, aj napriek snahe o spustenie prevádzky našej Materskej školy, Vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľa obce Dlhé Stráže ostáva prevádzka MŠ aj naďalej prerušená. V prípade zmien Vás budeme informovať. s pozdravom Mgr. Dorota Read more

Oznam zo dňa 15.1.2021

Vážení rodičia, na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zriaďovateľ Materskej školy – obec Dlhé Stráže rozhodol naďalej prerušiť prevádzku MŠ v trvaní od 18 .1.2021 do 22.1.2021 Dôvod prerušenia prevádzky Materskej školy je nepriaznivá epidemiologická Read more

Oznam

Vážení rodičia, na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zriaďovateľ Materskej školy – obec Dlhé Stráže rozhodol prerušiť prevádzku MŠ v trvaní do 15 .1.2021. Dôvod prerušenia prevádzky Materskej školy je nepriaznivá epidemiologická situácia na území Read more

Oznam

Na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a rozhodnutia zriaďovateľa Obce Dlhé Stráže bude prevádzka Materskej školy prerušená. A to v termíne od 21.12.2020 do 8.1.2021 Predpokladaný nástup do bežnej prevádzky Materskej školy je 11.1.2021 Zmena nie je vylúčená!!!! V prípade Read more