Prevádzka MŠ od 8.2.2021

Vážení rodičia,

v zmysle prijatého uznesenia vlády SR, rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia MŠVVaŠ a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s dôrazom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky sa rozhodol zriaďovateľ Materskej školy Dlhé Stráže Obec Dlhé Stráže otvoriť Materské školu v plnej prevádzke.

Výchovno-vzdelávacieho procesu sa od 08. 02. 2021 môžu zúčastniť len tie deti, ktorých aspoň jeden zákonný zástupca ku dňu nástupu disponuje negatívnym výsledkom testu na COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVD-19 nie starším ako 3 mesiace. Test musí byť platný počas celého týždňa, čo dieťa navštevuje školu (platnosť testu je 7 dní).

  • Pri vstupe do MŠ je zákonný zástupca povinný sa preukázať negatívnym výsledkom testu poverenému zamestnancovi materskej školy.
  • zákonný zástupca odovzdá vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti ku ktorému doloží fotokópiu negatívneho výsledku testu.
  • Zákonný zástupca obdrží od zamestnanca MŠ dokument, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR ( Informácie pre dotknuté osoby)
  • Do MŠ privádza dieťa len jeden zákonný zástupca, do šatne vstupuje po jednom a v priestoroch šatne sa zbytočne nezdržiava.
  • Pre osoby, ktoré nedisponujú platným testom s negatívnym výsledkom na Covid-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 3 mesiace, platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu a priestorov materskej školy.
  • Dodržujte striktne, prosím, tieto bezpečnostné opatrenia!
  • prosíme, aby ste nezabudli doniesť svojím deťom do MŠ prezúvky, náhradné oblečenie, rúško+ náhradné rúško do skrinky – zabalené v igelitovom sáčku., a pyžamo.

Vážim si Vašu trpezlivosť a spoluprácu. Všetci pevne veríme, že sa nám podarí prekonať nepriaznivú situáciu a životy nás všetkých sa vrátia do normálu. Našim prianím je, aby sa všetky deti vrátili do škôl, rozvíjali sa a vzdelávali v bezpečnom prostredí bez obmedzení.

Tešíme sa na Vás…

riaditeľka MŠ Mgr. Dorota Žentkovičová