Oznam zo dňa 15.1.2021

Vážení rodičia, na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zriaďovateľ Materskej školy – obec Dlhé Stráže rozhodol naďalej prerušiť prevádzku MŠ v trvaní od 18 .1.2021 do 22.1.2021 Dôvod prerušenia prevádzky Materskej školy je nepriaznivá epidemiologická Read more

Oznam

Vážení rodičia, na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zriaďovateľ Materskej školy – obec Dlhé Stráže rozhodol prerušiť prevádzku MŠ v trvaní do 15 .1.2021. Dôvod prerušenia prevádzky Materskej školy je nepriaznivá epidemiologická situácia na území Read more

Oznam

Na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a rozhodnutia zriaďovateľa Obce Dlhé Stráže bude prevádzka Materskej školy prerušená. A to v termíne od 21.12.2020 do 8.1.2021 Predpokladaný nástup do bežnej prevádzky Materskej školy je 11.1.2021 Zmena nie je vylúčená!!!! V prípade Read more

!! Dôležitý oznam k 8.11.2020!!

Vážení rodičia, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo nové usmernenie k 8.11.2020. Prosíme, aby ste pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ priniesli vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti a dodržiavali protiepidemilologické opatrenia. Ďakujeme https://www.minedu.sk/25544-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-testovane-okresy/