Aktuálne informácie k nástupu dieťaťa do MŠ v šk. roku 2021/2022

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Pred nástupom Read more

Výlet do ZOO

Vážení rodičia, 15.6.2021 sa uskutoční výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Informovaný súhlas s výletom podpíšete pri príchode dieťaťa do MŠ. Cena výletu je 3€ / prosím doniesť v pondelok 14.6.2021 cena zahŕňa: vstup do ZOO malé prekvapenie Na Read more

Oznam

Vážení rodičia, od 14.6.2021 bude prevádzka materskej školy v riadnom režime pre všetky deti. Rodič je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ v pondelok 14.6.2021 : odovzdať vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti. naďalej ostáva v platnosti: vstupovať do areálu a budovy MŠ len s prekrytím horných Read more

MIMORIADNY OZNAM

Vážení rodičia, riaditeľstvo materskej školy na základe nariadenia RÚVZ SR so sídlom v Poprade oznamuje, že v súvislosti s výskytom ochorenia na COVID-19 u zamestnancov MŠ sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ na obdobie do 11. 6. 2021 vrátane. Prosíme Vás o dodržanie nasledovných pokynov: Aktívne monitorujte zdravotný stav Read more