Zamestnanci Materskej školy

Riaditeľka: Mgr. Dorota Žentkovičová

Učiteľka: Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.

Vedúca šk. jedálne: Magdaléna Šariská

Kuchárka: Mária Bonková

Školníčka, upratovačka: Monika Vargová