Zamestnanci Materskej školy

Zastupujúca riaditeľka: Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.

Učiteľka: Mgr. Martina Kyselová

Vedúca šk. jedálne: Magdaléna Šariská

Kuchárka: Mária Bonková

Školníčka, upratovačka: Monika Vargová