DeňDesiataObedOlovrant
Pondelokhhgmgch
Utorok,.nln-
Stredavjhjvj
Štvrtok
Piatok