Aktuálne informácie k nástupu dieťaťa do MŠ v šk. roku 2021/2022

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Pred nástupom dieťaťa do Materskej školy Vás žiadame o podrobné preštudovanie a následné dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/