MIMORIADNY OZNAM

Vážení rodičia,

riaditeľstvo materskej školy na základe nariadenia RÚVZ SR so sídlom v Poprade oznamuje, že v súvislosti s výskytom ochorenia na COVID-19 u zamestnancov MŠ sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ na obdobie do 11. 6. 2021 vrátane.

Prosíme Vás o dodržanie nasledovných pokynov:

Aktívne monitorujte zdravotný stav detí a v prípade zhoršenia alebo objavenia sa príznakov kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára.

Zároveň Vás prosíme, aby ste sledovali stránku školy, kde budeme aktualizovať informácie.

Prajeme Vám všetkým pevné zdravie a ďakujeme za pochopenie!