Oznam k prevádzke MŠ od 19.4.2021

Vážení rodičia,

od 19.4.2021 bude prevádzka materskej školy v riadnom režime pre všetky deti.

Rodič je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ v pondelok 19.4.2021 :

  • odovzdať vyplnené Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID19 nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace alebo potvrdením o očkovaní, ak po druhom očkovaní uplynula 14 dňová lehota,
  • vstupovať do areálu a budovy MŠ len s prekrytím horných dýchacích ciest,
  • dezinfikovať ruky pri vstupe do budovy,
  • v šatni a na školskom dvore sa zdržiavať len nevyhnutný čas,
  • pre dieťa už nieje povinnosť nosiť rúška na základe rozhodnutia ÚVZSR, kde dostali výnimku
  • dodržiavať prísny zákaz nosenia akýchkoľvek hračiek, predmetov.

Všetky priestory školy sú pravidelne dezinfikované, dodržiavame hygienické opatrenia v súlade s usmerneniami. V prípade nariadenia karantény zákonného zástupcu sa nariadenie vzťahuje aj na dieťa žijúce v spoločnej domácnosti. Žiadame tiež zákonných zástupcov, ak sa necítia dobre, alebo je niektorý člen ich domácnosti chorý, aby deti do MŠ neprivádzali.

Pre osoby, ktoré nedisponujú negatívnym výsledkom testu na COVID19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace a potvrdením o druhom očkovaní s následnou 14 dňovou lehotou, platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu materskej školy.