Oznam k prevádzke MŠ od 3.5.2021

Vážení rodičia,

od 3.5.2021 bude prevádzka materskej školy v riadnom režime pre všetky deti.

Rodič je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ v pondelok 3.5.2021 :

  • odovzdať vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti.
  • vstupovať do areálu a budovy MŠ len s prekrytím horných dýchacích ciest ( ústa, nos )
  • dezinfikovať ruky pri vstupe do budovy,
  • v šatni a na školskom dvore sa zdržiavať len nevyhnutný čas,
  • dodržiavať prísny zákaz nosenia akýchkoľvek hračiek, predmetov.

Všetky priestory školy sú pravidelne dezinfikované, dodržiavame hygienické opatrenia v súlade s usmerneniami. V prípade nariadenia karantény zákonného zástupcu sa nariadenie vzťahuje aj na dieťa žijúce v spoločnej domácnosti. Žiadame tiež zákonných zástupcov, ak sa necítia dobre, alebo je niektorý člen ich domácnosti chorý, aby deti do MŠ neprivádzali.

Všetky informácie k návratu do škôl 2021 s účinnosťou od 3. 5. 2021 nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/