Výlet do ZOO

Vážení rodičia, 15.6.2021 sa uskutoční výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Informovaný súhlas s výletom podpíšete pri príchode dieťaťa do MŠ. Cena výletu je 3€ / prosím doniesť v pondelok 14.6.2021 cena zahŕňa: vstup do ZOO malé prekvapenie Na Read more

Oznam

Vážení rodičia, od 14.6.2021 bude prevádzka materskej školy v riadnom režime pre všetky deti. Rodič je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ v pondelok 14.6.2021 : odovzdať vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti. naďalej ostáva v platnosti: vstupovať do areálu a budovy MŠ len s prekrytím horných Read more

MIMORIADNY OZNAM

Vážení rodičia, riaditeľstvo materskej školy na základe nariadenia RÚVZ SR so sídlom v Poprade oznamuje, že v súvislosti s výskytom ochorenia na COVID-19 u zamestnancov MŠ sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ na obdobie do 11. 6. 2021 vrátane. Prosíme Vás o dodržanie nasledovných pokynov: Aktívne monitorujte zdravotný stav Read more

Oznam k prevádzke MŠ od 3.5.2021

Vážení rodičia, od 3.5.2021 bude prevádzka materskej školy v riadnom režime pre všetky deti. Rodič je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ v pondelok 3.5.2021 : odovzdať vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti. vstupovať do areálu a budovy MŠ len s prekrytím horných dýchacích Read more

Oznam k prevádzke MŠ od 19.4.2021

Vážení rodičia, od 19.4.2021 bude prevádzka materskej školy v riadnom režime pre všetky deti. Rodič je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ v pondelok 19.4.2021 : odovzdať vyplnené Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov, preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID19 nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením Read more

Prevádzka MŠ od 8.2.2021

Vážení rodičia, v zmysle prijatého uznesenia vlády SR, rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia MŠVVaŠ a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s dôrazom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej Read more

Oznam z 5.2.2021

Vážení rodičia, na základe dokumentu ministra školstva Návrat do škôl 2021 bude MŠ Dlhé Stráže od 08.02.2021 v prevádzke za nasledovných podmienok: Výchovno-vzdelávacieho procesu sa od 08. 02. 2021 môžu zúčastniť len tie deti, ktorých aspoň jeden zákonný zástupca ku dňu nástupu disponuje negatívnym Read more