Oznam zo dňa 15.1.2021

Vážení rodičia,

na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zriaďovateľ Materskej školy – obec Dlhé Stráže rozhodol naďalej prerušiť prevádzku MŠ v trvaní

od 18 .1.2021 do 22.1.2021

Dôvod prerušenia prevádzky Materskej školy je nepriaznivá epidemiologická situácia na území okresu Levoča.

O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

za pochopenie ďakujeme….