Oznam

Vážení rodičia,

na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zriaďovateľ Materskej školy – obec Dlhé Stráže rozhodol prerušiť prevádzku MŠ v trvaní do 15 .1.2021.

Dôvod prerušenia prevádzky Materskej školy je nepriaznivá epidemiologická situácia na území okresu Levoča.

O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

za pochopenie ďakujeme….