Oznam z 5.2.2021

Vážení rodičia,

na základe dokumentu ministra školstva Návrat do škôl 2021 bude MŠ Dlhé Stráže od 08.02.2021 v prevádzke za nasledovných podmienok:

  • Výchovno-vzdelávacieho procesu sa od 08. 02. 2021 môžu zúčastniť len tie deti, ktorých aspoň jeden zákonný zástupca ku dňu nástupu disponuje negatívnym výsledkom testu na COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVD-19 nie starším ako 3 mesiace. Test musí byť platný počas celého týždňa, čo dieťa navštevuje školu (platnosť testu je 7 dní).
  • Zákonný zástupca odovzdá učiteľke:

Čestné vyhlásenie s kópiou potvrdenia negatívneho testu a súhlas so spracovaním údajov

(tlačivo zverejníme po aktualizácii)

  • Do MŠ privádza a odvádza dieťa len jeden zákonný zástupca, do šatne vstupuje po jednom a v priestoroch šatne sa zbytočne nezdržiava. Dodržujte, prosím, tieto bezpečnostné opatrenia.

Pre osoby, ktoré nedisponujú platným testom s negatívnym výsledkom na Covid-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 3 mesiace, platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu materskej školy.

Dôrazne žiadame rodičov, aby pristupovali k tejto situácii mimoriadne zodpovedne. Záleží nám na bezpečnosti a zdraví Vašich detí, Vás, ako aj personálu materskej školy, bez ktorého nie je možná prevádzka MŠ.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa návratu detí do materskej školy Vám poskytneme na základe informácií, ktoré budú aktualizované po prijatí uznesenia Vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR.

Ďakujeme za spoluprácu.

Vedenie MŠ