Dokumenty pre rodičov

V tejto sekcii nájdete užitočné dokumenty, ktoré si môžete uložiť do svojho počítača a vytlačiť v pohodlí svojho domova. V prípade nefunkčnosti niektorého z odkazov, alebo problémov nás neváhajte kontaktovať.


Žiadosť o vrátenie školného

Použite v prípade, ak chcete, aby Vám bol vrátený už zaplatený príspevok za Vaše dieťa


Žiadosť o odpustenie školného

V prípade potreby môžete touto žiadosťou požiadať o odpustenie školného


Žiadosť o prerušenie dochádzky

Použite v prípade, ak potrebujete odôvodnene prerušiť dochádzku Vášho dieťaťa


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

V prípade potreby,môžete použiť túto žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy.