Vitajte v novom školskom roku 2021/2022

Nástup detí do materskej školy v novom školskom roku 2021/2022 je

2. septembra 2021 (vo štvrtok) od 6.30 hod. do 8.00 hod.

Rodič predkladá pri nástupe do MŠ a po každom prerušení do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Žiadame rodičov novoprijatých detí, aby prvý deň priviedli svoje deti od 7,30 hod. do 8,00 hod.

Pri nástupe novoprijatých detí  žiadame rodičov priniesť so sebou aj vyplnené Adaptačné dotazníky, a prefotené preukazy poistenca.

Do MŠ treba deťom priniesť osobné veci :

  • Papučky – podpísané, (nie šľapky, ani crocsy)
  • Pyžamko – podpísané 
  • Do podpísaného vrecúška náhradné oblečenie podľa sezóny (spodné prádlo, tričko, tepláky, ponožky)
  • Dievčatá kefu na vlasy, alebo hrebeň – označený menom

Prosíme rodičov, aby rešpektovali požiadavku na podpisovanie osobných vecí detí kvôli zámene vecí a zbytočným nedorozumeniam. 

Do materskej školy je zakázané nosiť jedlo, nápoje a hračky.

Pred nástupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. Dieťa už nesmie mať plienky (ani na spanie), cumeľ a malo by ovládať jedenie s lyžicou a pitie z pohára. 

Po príchode do MŠ dostanete dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať učiteľkám:

  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
  • Zápisný lístok na stravu
  • Splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou, príp. súrodencom
  • Súhlas s poskytovaním osobných údajov

Informácie o prevádzke a organizácii materskej školy sa dozviete v Školskom poriadku MŠ, ktorý je zverejnený na webovom sídle MŠ. Podrobnejšie sa s ním oboznámite na prvej schôdzke rodičovského združenia. Dátum Vám bude oznámenýVaša účasť vzhľadom na dôležité informácie je nutná.