MIMORIADNY OZNAM

Vážení rodičia, riaditeľstvo materskej školy na základe nariadenia RÚVZ SR so sídlom v Poprade oznamuje, že v súvislosti s výskytom ochorenia na COVID-19 u zamestnancov MŠ sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ na obdobie do 11. 6. 2021 vrátane. Prosíme Vás o dodržanie nasledovných pokynov: Aktívne monitorujte zdravotný stav detí a v prípade zhoršenia alebo objavenia sa príznakov kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára. Zároveň Vás prosíme, … Čítať ďalej MIMORIADNY OZNAM