!!Dôležitý oznam k Usmerneniu vydanému 1.11.2020!!

Vážení rodičia,

keďže máme za sebou celoštátne testovanie na ochorenie COVID-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo usmernenie k 1.11.2020.

https://www.minedu.sk/data/att/17771.pdf

Informácie k nástupu dieťaťa do MŠ 3.11.2020:

  • Zákonný zástupca sa pred vstupom do budovy MŠ preukáže negatívnym testom poverenému zamestnancovi MŠ
  • Zákonný zástupca, ktorý sa zúčastnil celoplošného testovania s negatívnym výsledkom, pri nástupe dieťaťa do MŠ odovzdá vyplnené tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bežinfekčnosti

https://www.minedu.sk/data/att/17773.pdf

V prípade ak sa zákonný zástupca nevie preukázať negatívnym výsledkom testu nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

V prípade pozitívneho výsledku testu zákonného zástupcu, alebo člena rodiny žijúceho v jednej domácnosti s dieťaťom navštevujúcim predškolské zariadenie, dieťa spolu s ostatnými členmi rodiny ostáva v karanténe 10 kalendárnych dní. Následne pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ, zákonný zástupca predloží negatívny výsledok testu spolu s lekárskym potvrdením o bezinfekčnosti dieťaťa.

Prosím všetkých zákonných zástupcov (negatívne, pozitívne testovaní, netestovaní) , aby súkromnou správou na messenger informovali riaditeľku MŠ o nástupe svojho dieťaťa do MŠ k 3.11.2020. Z dôvodu aktuálneho stavu( počtu) detí. Prosím o dodržanie ochrany osobných údajov.

V prípade zmien, Vás budeme informovať.

s pozdravom kolektív Materskej školy Dlhé Stráže

Pridaj komentár