Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020

Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a  vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. zápis detí do Materskej školy Dlhé Stráže, sa uskutoční:

od 29.04.2019-03.05.2019

v čase od 10:00- 15:30 hod.

Forma a priebeh zápisu:

–             zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca dieťaťa) spolu s dieťaťom

–             zákonný zástupca predloží na zápise vyplnenú žiadosť o prijatie

dieťaťa do materskej školy spolu s lekárskym potvrdením

–             zákonný zástupca sa preukáže platným občianskym preukazom,

 rodným listom dieťaťa,

–             ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu

upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise

zverenie dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy

Tlačivo –  Žiadosť o prijatie do materskej školy si môžu rodičia stiahnuť z webovej stranky

www.dlhestraze.sk , prípadne priamo v materskej škole.

Mgr. Dorota Žentkovičová

poverená riadením MŠ Dlhé Stráže

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *